กำหนดการปฏิบัติธรรม ปี 2555

กำหนดการปฏิบัติธรรมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ครบรอบวันมรณภาพปีที่ 7
น้อมถวายแด่พระวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)
อดีตประธานสงฆ์วัดเขาสุกิม ณ วัดเขาสุกิม
ต.เขาบายศรี  อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
วันที่ 12-18 มิถุนายน 2555 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7
12.00 น.- คณะผู้ปฏิบัติธรรมพร้อมกัน ณ ตึก 60 ปี เฉลิมพระเกียรติ ชั้นที่ 1,2

- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย, จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

- กราบสักการะพระวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)

- พิธีกรกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดปฏิบัติธรรม
13.00 น.- พระธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธ) กล่าวเปิดการปฏิบัติธรรม และแสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
19.00 น.- คณะผู้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น
20.00 - 24.00 น.- ปฏิบัติสมาธิจิตตภาวนา


วันที่ 13-14-15-16 มิถุนายน 2555
04.00 น.- คณะผู้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
08.00 น.- ตักบาตรพระภิกษุสามเณร
09.00 น.- ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร
10.00 น.- รับประทานอาหาร /  พักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00 - 14.00 น.- พระราชาคณะแสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
16.00 น.- คณะผู้ปฏิบัติธรรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.- คณะผู้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น
20.00 - 24.00 น.- ปฏิบัติสมาธิจิตตภาวนา


วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2555 ตรงกับวันแรม 13 ค่ำ เดือน 7
04.00 น.- คณะผู้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
08.00 น.- ตักบาตรพระภิกษุสามเณร
09.00 น.- ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร
10.00 น.- รับประทานอาหาร /  พักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00 - 14.00 น.- พระราชาคณะแสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
16.00 น.- คณะผู้ปฏิบัติธรรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- พิธีกรกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล - รีบศีล

- พระเถระแสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

- ถวายเครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์

- พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระธรรมคาถา ถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม

- พระสงฆ์อนุโมทนา - เสร็จพิธี

(มีการปฏิบัติธรรมบูชาคุณหลวงปู่ฯ ตลอดคืน เป็นการภายใน)


วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 7
07.00 น.- ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร วัดเขาสุกิม-วัดสาขา ณ อุโบสถ ชั้นที่ 2

- ถวายภัตตาหารแด่พระอาคันตุกะที่มาร่วมงาน ณ อุโบสถชั้นที่ 1
08.30 น.- พระภิกษุสามเณร แม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมวัดเขาสุกิมและจากทุกสาขาพร้อมกัน ณ ตึก 60 ปี ชั้นที่ 2

บริเวณหน้าหีบทองทึบพระราชทาน เพื่อประกอบพิธีขอขมาแด่ พระวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)

- พระญาณวิลาศ ประธานฝ่ายสงฆ์ / ตัวแทนคณะแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรม ตัวแทนคณะศิษย์ฝ่ายชาย -  ฝ่ายหญิง น้อมถวายเครื่องสักการะ กล่าวคำขอขมา
09.30 น.- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- พิธีกรกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย - สมาทานศีล - รับศีล
10.00 น.- พระราชาคณะ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
11.00 น.- ถวายภัตตาหารเพลแด่สมเด็จพระราชาคณะ, พระราชาคณะ และพระเถระ
12.00 น.- พระสงฆ์ 80 รูป รับทักษิณานุปทาน ชุดละ 10 รูป / 8 ชุด

- พระสงฆ์ชุดสุดท้ายอนุโมทนา - เสร็จพิธี
13.00 น.- ฯพณฯ พล อ.อ.กำธน  สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานรับมอบปัจจัยเพื่อสร้างเจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี ณ วัดเขาสุกิม

- ศิษยานุศิษย์ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างเจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี

จึงขอเชิญท่านสาธุชน ศิษยานุศิษย์ทุกท่านร่วมในงานบำเพ็ญกุศล เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที
น้อมรำลึกถึง พระวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย) ผู้ก่อตั้งวัดเขาสุกิม ซึ่งมรณภาพครบ 7 ปี
ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน