พระวิสุทธิญาณเถร

ชีวประวัติโดยสังเขป

สามารถเลือกคลิกอ่านตามตอนต่างๆ
โดยหมายเลขในวงเล็บคือ ลำดับตอนของชีวประวัติ

"บุญที่ไหนให้บุกเข้า     บาปที่ไหนให้วิ่งหนี."
หลวงปู่สมชาย  ฐิตวิริโย
Title Filter      Display #  
# Article Title Author Hits
1 (37) จำพรรษาที่เขาสุกิม พ.ศ. ๒๕๐๗ - ปัจจุบัน Administrator 2673
2 (14) อาคันตุกะมาเยือน Administrator 1659
3 (13) ผจญภัยกับหลวงปู่มุล Administrator 1263
4 (12) ผจญภัยกับหลวงปู่ฝั้น Administrator 4856
5 (11) จำพรรษาที่วัดอรัญญวาส พ.ศ. ๒๔๙๒ Administrator 1189
6 (15) จำพรรษาที่วัดป่าอิสรธรรม พ.ศ. ๒๔๙๔ Administrator 1180
7 (36) แสวงธรรมบนเขาสุกิม พ.ศ. ๒๕๐๗ Administrator 1345
8 (35) จำพรรษาที่วัดเนินดินแดง พ.ศ. ๒๕๐๔ Administrator 1395
9 (9) บำเพ็ญธรรมที่ถ้ำคำไฮและถ้ำเจ้าผู้ข้า Administrator 1321
10 (5) ถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น พ.ศ.๒๔๘๗ Administrator 2442
11 (7) อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๘๙ Administrator 1207
12 (1) ถือกำเนิด Administrator 1419
13 (30) รับนิมนต์กลับประเทศลาว Administrator 1480
14 (28) จำพรรษาที่ประเทศลาวครั้งที่ ๑ Administrator 1317
15 (25) บำเพ็ญธรรมที่ถ้ำพระภูวัว Administrator 2510
16 (32) จำพรรษาที่ถ้ำเป็ด พ.ศ.๒๕๐๒ Administrator 1871
17 (23) บำเพ็ญธรรมที่ภูเก้า พ.ศ. ๒๔๙๖ Administrator 1794
18 (31) จำพรรษาที่วัดเขาไทรสายัณห์ พ.ศ. ๒๕๐๑ Administrator 1573
19 (3) อุปนิสัยในทางธรรม Administrator 1366
20 (33) จำพรรษาที่ปราสาทเขาพนมรุ้ง Administrator 1105
21 (10) บำเพ็ญธรรมในวิเวกสถาน Administrator 1279
22 (26) หนองท่มท่ากะดัน พ.ศ. ๒๔๙๘ Administrator 1018
23 (29) จำพรรษาที่ประเทศลาวครั้งที่ ๒ Administrator 1287
24 (21) อานิสงส์สวดพระปาฏิโมกข์ Administrator 9758
25 (27) มุ่งสู่นครเวียงจันทน์ Administrator 1397
26 (24) จำพรรษาที่วัดอรัญญวิเวก "บ้านหนองโตนโต้น" พ.ศ. ๒๔๙๗ Administrator 1055
27 (22) ขอกลับมาสร้างบารมีต่อ Administrator 1877
28 (6) ธรรมะสำคัญกว่าวัตถุ Administrator 1272
29 (8) มูลเหตุที่ทำให้ท่านเกิดกำลังใจ Administrator 1379
30 (2) ภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ Administrator 1328
31 (4) บรรพชา พ.ศ. ๒๔๘๗ Administrator 1250
32 (20) โลกทิพย์ Administrator 1599
33 (18) หมาเห็นผีจริงไหม Administrator 2127
34 (19) ไหนตัวเรากันแน่ Administrator 1480
35 (17) ไปเยี่ยมเณรหน่อย Administrator 1143
36 (16) ไข้ป่าเป็นเหตุ Administrator 1458
37 (34) บำเพ็ญธรรมในแดนกะเหรี่ยง Administrator 1658