พระวิสุทธิญาณเถร

ชีวประวัติโดยสังเขป

สามารถเลือกคลิกอ่านตามตอนต่างๆ
โดยหมายเลขในวงเล็บคือ ลำดับตอนของชีวประวัติ

"บุญที่ไหนให้บุกเข้า     บาปที่ไหนให้วิ่งหนี."
หลวงปู่สมชาย  ฐิตวิริโย
Title Filter      Display #  
# Article Title Author Hits
1 (37) จำพรรษาที่เขาสุกิม พ.ศ. ๒๕๐๗ - ปัจจุบัน Administrator 2833
2 (14) อาคันตุกะมาเยือน Administrator 1801
3 (13) ผจญภัยกับหลวงปู่มุล Administrator 1356
4 (12) ผจญภัยกับหลวงปู่ฝั้น Administrator 5108
5 (11) จำพรรษาที่วัดอรัญญวาส พ.ศ. ๒๔๙๒ Administrator 1296
6 (15) จำพรรษาที่วัดป่าอิสรธรรม พ.ศ. ๒๔๙๔ Administrator 1313
7 (36) แสวงธรรมบนเขาสุกิม พ.ศ. ๒๕๐๗ Administrator 1457
8 (35) จำพรรษาที่วัดเนินดินแดง พ.ศ. ๒๕๐๔ Administrator 1481
9 (9) บำเพ็ญธรรมที่ถ้ำคำไฮและถ้ำเจ้าผู้ข้า Administrator 1413
10 (5) ถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น พ.ศ.๒๔๘๗ Administrator 2601
11 (7) อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๘๙ Administrator 1311
12 (1) ถือกำเนิด Administrator 1524
13 (30) รับนิมนต์กลับประเทศลาว Administrator 1584
14 (28) จำพรรษาที่ประเทศลาวครั้งที่ ๑ Administrator 1401
15 (25) บำเพ็ญธรรมที่ถ้ำพระภูวัว Administrator 2637
16 (32) จำพรรษาที่ถ้ำเป็ด พ.ศ.๒๕๐๒ Administrator 2095
17 (23) บำเพ็ญธรรมที่ภูเก้า พ.ศ. ๒๔๙๖ Administrator 1917
18 (31) จำพรรษาที่วัดเขาไทรสายัณห์ พ.ศ. ๒๕๐๑ Administrator 1688
19 (3) อุปนิสัยในทางธรรม Administrator 1472
20 (33) จำพรรษาที่ปราสาทเขาพนมรุ้ง Administrator 1187
21 (10) บำเพ็ญธรรมในวิเวกสถาน Administrator 1361
22 (26) หนองท่มท่ากะดัน พ.ศ. ๒๔๙๘ Administrator 1094
23 (29) จำพรรษาที่ประเทศลาวครั้งที่ ๒ Administrator 1400
24 (21) อานิสงส์สวดพระปาฏิโมกข์ Administrator 10034
25 (27) มุ่งสู่นครเวียงจันทน์ Administrator 1668
26 (24) จำพรรษาที่วัดอรัญญวิเวก "บ้านหนองโตนโต้น" พ.ศ. ๒๔๙๗ Administrator 1133
27 (22) ขอกลับมาสร้างบารมีต่อ Administrator 2022
28 (6) ธรรมะสำคัญกว่าวัตถุ Administrator 1385
29 (8) มูลเหตุที่ทำให้ท่านเกิดกำลังใจ Administrator 1484
30 (2) ภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ Administrator 1417
31 (4) บรรพชา พ.ศ. ๒๔๘๗ Administrator 1343
32 (20) โลกทิพย์ Administrator 1734
33 (18) หมาเห็นผีจริงไหม Administrator 2288
34 (19) ไหนตัวเรากันแน่ Administrator 1584
35 (17) ไปเยี่ยมเณรหน่อย Administrator 1262
36 (16) ไข้ป่าเป็นเหตุ Administrator 1557
37 (34) บำเพ็ญธรรมในแดนกะเหรี่ยง Administrator 1771