พระวิสุทธิญาณเถร

ชีวประวัติโดยสังเขป

สามารถเลือกคลิกอ่านตามตอนต่างๆ
โดยหมายเลขในวงเล็บคือ ลำดับตอนของชีวประวัติ

"บุญที่ไหนให้บุกเข้า     บาปที่ไหนให้วิ่งหนี."
หลวงปู่สมชาย  ฐิตวิริโย
Title Filter      Display #  
# Article Title Author Hits
1 (37) จำพรรษาที่เขาสุกิม พ.ศ. ๒๕๐๗ - ปัจจุบัน Administrator 2649
2 (14) อาคันตุกะมาเยือน Administrator 1639
3 (13) ผจญภัยกับหลวงปู่มุล Administrator 1252
4 (12) ผจญภัยกับหลวงปู่ฝั้น Administrator 4801
5 (11) จำพรรษาที่วัดอรัญญวาส พ.ศ. ๒๔๙๒ Administrator 1176
6 (15) จำพรรษาที่วัดป่าอิสรธรรม พ.ศ. ๒๔๙๔ Administrator 1164
7 (36) แสวงธรรมบนเขาสุกิม พ.ศ. ๒๕๐๗ Administrator 1321
8 (35) จำพรรษาที่วัดเนินดินแดง พ.ศ. ๒๕๐๔ Administrator 1383
9 (9) บำเพ็ญธรรมที่ถ้ำคำไฮและถ้ำเจ้าผู้ข้า Administrator 1309
10 (5) ถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น พ.ศ.๒๔๘๗ Administrator 2416
11 (7) อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๘๙ Administrator 1195
12 (1) ถือกำเนิด Administrator 1407
13 (30) รับนิมนต์กลับประเทศลาว Administrator 1466
14 (28) จำพรรษาที่ประเทศลาวครั้งที่ ๑ Administrator 1306
15 (25) บำเพ็ญธรรมที่ถ้ำพระภูวัว Administrator 2494
16 (32) จำพรรษาที่ถ้ำเป็ด พ.ศ.๒๕๐๒ Administrator 1848
17 (23) บำเพ็ญธรรมที่ภูเก้า พ.ศ. ๒๔๙๖ Administrator 1771
18 (31) จำพรรษาที่วัดเขาไทรสายัณห์ พ.ศ. ๒๕๐๑ Administrator 1559
19 (3) อุปนิสัยในทางธรรม Administrator 1351
20 (33) จำพรรษาที่ปราสาทเขาพนมรุ้ง Administrator 1096
21 (10) บำเพ็ญธรรมในวิเวกสถาน Administrator 1265
22 (26) หนองท่มท่ากะดัน พ.ศ. ๒๔๙๘ Administrator 1007
23 (29) จำพรรษาที่ประเทศลาวครั้งที่ ๒ Administrator 1273
24 (21) อานิสงส์สวดพระปาฏิโมกข์ Administrator 9681
25 (27) มุ่งสู่นครเวียงจันทน์ Administrator 1370
26 (24) จำพรรษาที่วัดอรัญญวิเวก "บ้านหนองโตนโต้น" พ.ศ. ๒๔๙๗ Administrator 1040
27 (22) ขอกลับมาสร้างบารมีต่อ Administrator 1863
28 (6) ธรรมะสำคัญกว่าวัตถุ Administrator 1262
29 (8) มูลเหตุที่ทำให้ท่านเกิดกำลังใจ Administrator 1367
30 (2) ภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ Administrator 1316
31 (4) บรรพชา พ.ศ. ๒๔๘๗ Administrator 1236
32 (20) โลกทิพย์ Administrator 1583
33 (18) หมาเห็นผีจริงไหม Administrator 2106
34 (19) ไหนตัวเรากันแน่ Administrator 1463
35 (17) ไปเยี่ยมเณรหน่อย Administrator 1131
36 (16) ไข้ป่าเป็นเหตุ Administrator 1444
37 (34) บำเพ็ญธรรมในแดนกะเหรี่ยง Administrator 1640