พระวิสุทธิญาณเถร

ชีวประวัติโดยสังเขป

สามารถเลือกคลิกอ่านตามตอนต่างๆ
โดยหมายเลขในวงเล็บคือ ลำดับตอนของชีวประวัติ

"บุญที่ไหนให้บุกเข้า     บาปที่ไหนให้วิ่งหนี."
หลวงปู่สมชาย  ฐิตวิริโย
Title Filter      Display #  
# Article Title Author Hits
1 (37) จำพรรษาที่เขาสุกิม พ.ศ. ๒๕๐๗ - ปัจจุบัน Administrator 2702
2 (14) อาคันตุกะมาเยือน Administrator 1678
3 (13) ผจญภัยกับหลวงปู่มุล Administrator 1280
4 (12) ผจญภัยกับหลวงปู่ฝั้น Administrator 4904
5 (11) จำพรรษาที่วัดอรัญญวาส พ.ศ. ๒๔๙๒ Administrator 1203
6 (15) จำพรรษาที่วัดป่าอิสรธรรม พ.ศ. ๒๔๙๔ Administrator 1198
7 (36) แสวงธรรมบนเขาสุกิม พ.ศ. ๒๕๐๗ Administrator 1368
8 (35) จำพรรษาที่วัดเนินดินแดง พ.ศ. ๒๕๐๔ Administrator 1407
9 (9) บำเพ็ญธรรมที่ถ้ำคำไฮและถ้ำเจ้าผู้ข้า Administrator 1335
10 (5) ถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น พ.ศ.๒๔๘๗ Administrator 2479
11 (7) อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๘๙ Administrator 1216
12 (1) ถือกำเนิด Administrator 1434
13 (30) รับนิมนต์กลับประเทศลาว Administrator 1498
14 (28) จำพรรษาที่ประเทศลาวครั้งที่ ๑ Administrator 1330
15 (25) บำเพ็ญธรรมที่ถ้ำพระภูวัว Administrator 2540
16 (32) จำพรรษาที่ถ้ำเป็ด พ.ศ.๒๕๐๒ Administrator 1909
17 (23) บำเพ็ญธรรมที่ภูเก้า พ.ศ. ๒๔๙๖ Administrator 1817
18 (31) จำพรรษาที่วัดเขาไทรสายัณห์ พ.ศ. ๒๕๐๑ Administrator 1591
19 (3) อุปนิสัยในทางธรรม Administrator 1381
20 (33) จำพรรษาที่ปราสาทเขาพนมรุ้ง Administrator 1119
21 (10) บำเพ็ญธรรมในวิเวกสถาน Administrator 1291
22 (26) หนองท่มท่ากะดัน พ.ศ. ๒๔๙๘ Administrator 1026
23 (29) จำพรรษาที่ประเทศลาวครั้งที่ ๒ Administrator 1300
24 (21) อานิสงส์สวดพระปาฏิโมกข์ Administrator 9820
25 (27) มุ่งสู่นครเวียงจันทน์ Administrator 1450
26 (24) จำพรรษาที่วัดอรัญญวิเวก "บ้านหนองโตนโต้น" พ.ศ. ๒๔๙๗ Administrator 1067
27 (22) ขอกลับมาสร้างบารมีต่อ Administrator 1904
28 (6) ธรรมะสำคัญกว่าวัตถุ Administrator 1288
29 (8) มูลเหตุที่ทำให้ท่านเกิดกำลังใจ Administrator 1398
30 (2) ภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ Administrator 1343
31 (4) บรรพชา พ.ศ. ๒๔๘๗ Administrator 1271
32 (20) โลกทิพย์ Administrator 1618
33 (18) หมาเห็นผีจริงไหม Administrator 2149
34 (19) ไหนตัวเรากันแน่ Administrator 1494
35 (17) ไปเยี่ยมเณรหน่อย Administrator 1160
36 (16) ไข้ป่าเป็นเหตุ Administrator 1468
37 (34) บำเพ็ญธรรมในแดนกะเหรี่ยง Administrator 1679