พระวิสุทธิญาณเถร

ชีวประวัติโดยสังเขป

สามารถเลือกคลิกอ่านตามตอนต่างๆ
โดยหมายเลขในวงเล็บคือ ลำดับตอนของชีวประวัติ

"บุญที่ไหนให้บุกเข้า     บาปที่ไหนให้วิ่งหนี."
หลวงปู่สมชาย  ฐิตวิริโย
Title Filter      Display #  
# Article Title Author Hits
1 (37) จำพรรษาที่เขาสุกิม พ.ศ. ๒๕๐๗ - ปัจจุบัน Administrator 2793
2 (14) อาคันตุกะมาเยือน Administrator 1767
3 (13) ผจญภัยกับหลวงปู่มุล Administrator 1342
4 (12) ผจญภัยกับหลวงปู่ฝั้น Administrator 5045
5 (11) จำพรรษาที่วัดอรัญญวาส พ.ศ. ๒๔๙๒ Administrator 1276
6 (15) จำพรรษาที่วัดป่าอิสรธรรม พ.ศ. ๒๔๙๔ Administrator 1267
7 (36) แสวงธรรมบนเขาสุกิม พ.ศ. ๒๕๐๗ Administrator 1436
8 (35) จำพรรษาที่วัดเนินดินแดง พ.ศ. ๒๕๐๔ Administrator 1465
9 (9) บำเพ็ญธรรมที่ถ้ำคำไฮและถ้ำเจ้าผู้ข้า Administrator 1395
10 (5) ถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น พ.ศ.๒๔๘๗ Administrator 2570
11 (7) อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๘๙ Administrator 1285
12 (1) ถือกำเนิด Administrator 1497
13 (30) รับนิมนต์กลับประเทศลาว Administrator 1568
14 (28) จำพรรษาที่ประเทศลาวครั้งที่ ๑ Administrator 1390
15 (25) บำเพ็ญธรรมที่ถ้ำพระภูวัว Administrator 2617
16 (32) จำพรรษาที่ถ้ำเป็ด พ.ศ.๒๕๐๒ Administrator 2041
17 (23) บำเพ็ญธรรมที่ภูเก้า พ.ศ. ๒๔๙๖ Administrator 1890
18 (31) จำพรรษาที่วัดเขาไทรสายัณห์ พ.ศ. ๒๕๐๑ Administrator 1660
19 (3) อุปนิสัยในทางธรรม Administrator 1450
20 (33) จำพรรษาที่ปราสาทเขาพนมรุ้ง Administrator 1175
21 (10) บำเพ็ญธรรมในวิเวกสถาน Administrator 1347
22 (26) หนองท่มท่ากะดัน พ.ศ. ๒๔๙๘ Administrator 1081
23 (29) จำพรรษาที่ประเทศลาวครั้งที่ ๒ Administrator 1378
24 (21) อานิสงส์สวดพระปาฏิโมกข์ Administrator 9967
25 (27) มุ่งสู่นครเวียงจันทน์ Administrator 1593
26 (24) จำพรรษาที่วัดอรัญญวิเวก "บ้านหนองโตนโต้น" พ.ศ. ๒๔๙๗ Administrator 1122
27 (22) ขอกลับมาสร้างบารมีต่อ Administrator 1992
28 (6) ธรรมะสำคัญกว่าวัตถุ Administrator 1361
29 (8) มูลเหตุที่ทำให้ท่านเกิดกำลังใจ Administrator 1459
30 (2) ภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ Administrator 1399
31 (4) บรรพชา พ.ศ. ๒๔๘๗ Administrator 1329
32 (20) โลกทิพย์ Administrator 1713
33 (18) หมาเห็นผีจริงไหม Administrator 2254
34 (19) ไหนตัวเรากันแน่ Administrator 1571
35 (17) ไปเยี่ยมเณรหน่อย Administrator 1245
36 (16) ไข้ป่าเป็นเหตุ Administrator 1539
37 (34) บำเพ็ญธรรมในแดนกะเหรี่ยง Administrator 1750