การเดินทาง

การเดินทาง มาวัดเขาสุกิม

เส้นทางหลัก การเดินทาง(โดยรถยนต์ส่วนตัว) ไปได้หลายเส้นทาง คือ จากถนนสุขุมวิท(ถ้ามาทาง กทม.) ถึงกิโลเมตรที่ 305 บริเวณบ้านห้วยสะท้อน มีทางแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 3322 ไปวัดเขาสุกิม(ปากทางปัจจุบันมี 7-11 อยู่ให้แยกซ้ายตรง 7-11) เข้าไปเป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 2 (หากเลยเส้นทางหลักมาแล้ว) หากเลยแยกนี้ไปจะมีทางเข้าวัดได้อีกทางหนึ่งที่บ้านเนินสูง เมื่อถึงไฟแดงบ้านเนินสูงให้แยกซ้ายมือเป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร {ถ้าหากมาจากจันทบุรีแยกขวา}

เส้นทางที่ 3 หรืออาจใช้เส้นทางไปน้ำตกกระทิงก็ได้ โดยหากเลยสองแยกที่กล่าวมาแล้ว มาตามถนนสุขุมวิท จะถึงบริเวณสี่แยกเขาไร่ยา ให้แยกซ้ายมือ เข้าไปประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงทางสามแยก(ทางโค้งนิดนึงครับ) ให้เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร 

แต่หากมาทางเส้นทาง จ.ตราด (ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) เมื่อถึงบริเวณสี่แยกเขาไร่ยาให้เลี้ยวขวา นะครับ


ดู วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า