image image image image
ขอเชิญร่วมบุญหล่อรูปเหมือน 3 พระอาจารย์ ขอเชิญท่านสาธุชน ศิษยานุศิษย์ทุกท่านร่วมบริจาคหล่อรูปเหมือน 3 พระอาจารย์ ขนาดหน้าตักองค์ละ 3 เมตร เพื่อประดิษฐานองค์ในพระมหาเจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี ณ วัดเขาสุกิม ตามกำลังศรัทธา.

ติดต่อสอบถามรับวัตถุมงคล ชีวะประวัติ และธรรมะ 3 พระอาจารย์จากเจ้าหน้าที่ของทางวัด.
ขอเชิญร่วมศรัทธาสร้างพระมหาเจดีย์บูรพา ฯ ขอเชิญ ร่วมศรัทธาสร้างพระมหาเจดีย์บูรพาฯ ขอเชิญร่วมสร้างเจดีย์, พระมหาเจดีย์บูรพาฐิตวิริยา ประชาสามัคคี, เพื่อเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุของพระอัครสาวก และเป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎก 3 ภาษา ฯลฯ.

ให้ยิ่งใหญ่ให้สมกับพระธรรมคำสอนที่เป็นเอกในโลก สืบทอดเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา ต่อไป.
ขอเชิญชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งของครูบาอาจารย์สายปฏิบัติฯ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งไทยและต่างชาติชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งของครูบาอาจารย์สายปฏิบัติ และวัตถุโบราณเก่าแก่หลายยุคหลายสมัย ซึ่งผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายเป็นสมบัติของพระศาสนา โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชมทุกวัน.

ตึก 60 ปี เฉลิมพระเกียรติอยู่วิทยาอนุสรณ์  สถานที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณ เครื่องปั้นลายครมของเมืองจีนและสิ่งของอื่นๆ ที่ควรแก่การศึกษาค้นคว้าอีกมากมาย.
ขอเชิญ กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญจากศรีลังกา มายังวัดเขาสุกิม โดยทางวัดเปิดให้พุทธศาสนิกชนกราบนมัสการได้ทุกวัน.

ปัจจุบัน ตั้งอยู่ชั้น 2 ตึก 60 ปีเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อประดิษฐานในองค์พระมหาเจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป.

ชีวประวัติของหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย

อ่านชีวประวัติหลวงปู่ - ฉบับย่อ

หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ท่านเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ด  เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2468 ตรงกับวันอังคารขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ปีฉลู เวลาเที่ยงวัน ในตระกูลที่เป็นชาวฮินดู เป็นหลานของ คุณหลวง เสนา ผู้นำศาสนาพราหมณ์ ในท้องถิ่นนั้น.

อ่านต่อ...

บทสัมภาษณ์จากคม ชัด ลึก

บทสัมภาษณ์จากคม ชัด ลึก

ด้วยบทบาทพระนักสังคมสงเคราะห์ พระนักพัฒนา พระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นที่ประจักษ์ชัดมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี  "คม ชัด ลึก" ได้กราบนมัสการสัมภาษณ์ท่านทั้งในเรื่องของวัตรปฏิบัติและมุมมองของท่านต่อเรื่องต่างๆ.

อ่านต่อ...


เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม-ปัจจุบัน

พระญาณวิลาศ สิริปุญโญ พระอาจารย์ฝ่ายสมถธุระและวิปัสสนาธุระ เป็นพระเจ้าอาวาสตั้งแต่  พ.ศ. 2526   ได้รับถวาย ปริญญาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์ จากสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

อ่านต่อที่นี่

วันนี้วันพระ อ่านธรรมะหลวงปู่

ธรรมะวันนี้ วันนี้วันพระ   

**เพื่อการอ่านที่ชัดเจน กรุณาคลิกที่ภาพเพื่อขยาย

อ่าน (บางส่วนบางตอน ย้อนหลัง) ธรรมเทศนาขององค์หลวงปู่  คลิกที่นี่


อยู่ที่ใดต้องทำประโยชน์..ให้ที่อยู่_เกิดที่ใดต้องทำประโยชน์..ให้ที่เกิด.
หลวงปู่สมชาย  ฐิตวิริโย

**เพื่อการอ่านที่ชัดเจน กรุณาคลิกที่ภาพเพื่อขยายกำหนดการงานบุญครบรอบวันมรณภาพครบ 11 ปี

หลวงปู่สมชาย วัดเขาสุกิม

นับเป็นระยะเวลา  40  ปีเศษ  หลวงปู่ท่านเป็นผู้บุกเบิก ริเริ่มและสร้างสรรค์ภูเขา ซึ่งเป็นป่าดงดิบ ให้เป็นวัดที่ร่มรื่น เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร และผู้ที่สนใจปฏิบัติกรรมฐาน เป็นสถานที่ทัศนาการของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ธรรมเสียง อ่านโดย...อุบาสกเจริญธรรม วิธีทำสมาธิ สร้างสติ และทดสอบสติ 

พระธรรมเทศนาที่องค์หลวงปู่เน้น ทั้งในเรื่องการทำสมาธิ การสร้างสติ และการทดสอบสติ ที่เป็นตัวหนังสือ ได้อัดเป็นเสียงธรรม อ่านโดย..อุบาสกเจริญธรรม คลิกชมได้เลยครับ. กดเพื่อรับฟัง

สารคดี สารคดี "หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย"

วีดีโอกองทัพธรรมพระกรรมฐานข้อมูลชีวประวัติของพระวิสุทธิญาณเถระ หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย สนใจข้อมูลคลิกชมได้เลยครับ. ชมวีิดีโอ

วีดีโอแนะนำวัดเขาสุกิม แนะนำวัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี

วีดีโอแนะนำประวัติความเป็นมาของแรกเริ่มสร้างวัดเขาสุกิม โดยหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ประธานสงฆ์. ชมวีิดีโอที่นี่

Main Content 2 พระราชปุจฉาธรรมะกับหลวงปู่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีพระราชปุจฉากับท่านพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2520 โดยมีพระราชปุจฉาเริ่มแรกว่า " ผู้คนเขามาวัดทำไมกัน" อ่านต่อคลิกที่นี่

ประวัติหลวงปู่สมชาย ประวัติหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย

ชมวีดีโอประวัติของหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ประธานสงฆ์วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี ผู้บุกเบิกสร้างวัดเขาสุกิมจากป่าดงดิบเป็นวัดที่ร่มรื่นน่าปฏิบัติธรรม.รับชมวีิดีโอที่นี่ 

ข่าว วัดเขาสุกิม

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ภาพหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 ขอบคุณภาพโดย คุณอุดมเดช ด่านบุญญานุภาพ


เผยแพร่ ความคืบหน้า ในการสร้างเจดีย์ วัดเขาสุกิม
โดย http://www.doojdee.org 


เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่สนใจมาร่วมทำบุญหรือเยี่ยมชมวัดเขาสุกิม สามารถสอบถามและให้ผู้รู้หรือเคยมาวัดเขาสุกิม สามารถช่วยกันตอบคำถามได้ จึงเปิดช่องทางการสื่อสารทาง facebook ได้ที่นี่เลยครับ
 facebook


แจ้งพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาทำบุญหรือเยี่ยมชมวัดเขาสุกิม ขอให้แต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะกับสถานที่ พึงงดการนุ่งสั้น ไม่ควรแต่งกายแบบวับ ๆ แวม ๆ หรือใส่เสื้อบางจนเห็นเสื้อชั้นใน กระโปรงไม่ควรสั้นจนน่าเกินงาม หรือผ่าหน้าผ่าหลังเพื่อเปิดเผยร่างกาย 

พระธาตุหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย

พรมน้ำมนต์ : หลวงพ่อประสิทธิ์

ประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล

หลังจากกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและเคารพสังขารองค์หลวงปู่แล้วสามารถประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลด้วยครับ. 

อ่านต่อ

กองทุนเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ขอเชิญร่วมสมทบทุนในกองทุนต่างๆ ของวัดเขาสุกิม เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา


บำเพ็ญกุศลครบรอบ วันมรณภาพ 11 ปี

ขอเชิญท่าสาธุชนร่วมงานบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึกถึงหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย

ผู้ก่อตั้งวัดเขาสุกิม ซึ่งมรณภาพครบ 10 ปี ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 รายละเอียดคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง.

อ่านต่อ