เกี่ยวกับวัด

กองทุนเพื่อการปฏิบัติธรรม วัดเขาสุกิม

image


      สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่เห็นความสำคัญ อยากส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมได้มาสะดวก มีที่พัก พร้อมอาหาร เพื่อสนับสนุนท่านเหล่านั้นจะได้ปฏิบัติตามท่านครูบาอาจารย์แนะนำตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้สอนไว้ เพื่อ ลด ละ เลิกในอวิชชาทั้งหลาย ที่ติดตามมานับชาติไม่ถ้วน ให้ได้เข้าถึงพระนิพพาน และยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วย


     ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคสมทบทุนสนใจสนับสนุนกองทุนเพื่อการปฏิบัติธรรม ได้ที่  ธนาคารทหารไทย สาขาหนองคล้า

ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อการปฏิบัติธรรม

เลขที่บัญชี 398-230983-7

พร้อมแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่หมายเลข 039-495243

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณบุญเรือน 086-9069770      อานิสงส์ของการ ร่วมบริจาคเพื่อสมทบกองทุนสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม จะทำให้ผู้ร่วมบุญมีความสุข ความเจริญ ยิ่งด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ บริบรูณ์ด้วยธนสารสมบัติ ถึงพร้อมทั้งความรู้ทั้งทางโลก และทางธรรม