พระวิสุทธิญาณเถร

ชีวประวัติโดยสังเขป

สามารถเลือกคลิกอ่านตามตอนต่างๆ
โดยหมายเลขในวงเล็บคือ ลำดับตอนของชีวประวัติ

"บุญที่ไหนให้บุกเข้า     บาปที่ไหนให้วิ่งหนี."
หลวงปู่สมชาย  ฐิตวิริโย
Title Filter      Display #  
# Article Title Author Hits
1 (37) จำพรรษาที่เขาสุกิม พ.ศ. ๒๕๐๗ - ปัจจุบัน Administrator 4182
2 (14) อาคันตุกะมาเยือน Administrator 2851
3 (13) ผจญภัยกับหลวงปู่มุล Administrator 2397
4 (12) ผจญภัยกับหลวงปู่ฝั้น Administrator 7376
5 (11) จำพรรษาที่วัดอรัญญวาส พ.ศ. ๒๔๙๒ Administrator 2427
6 (15) จำพรรษาที่วัดป่าอิสรธรรม พ.ศ. ๒๔๙๔ Administrator 2626
7 (36) แสวงธรรมบนเขาสุกิม พ.ศ. ๒๕๐๗ Administrator 2864
8 (35) จำพรรษาที่วัดเนินดินแดง พ.ศ. ๒๕๐๔ Administrator 3446
9 (9) บำเพ็ญธรรมที่ถ้ำคำไฮและถ้ำเจ้าผู้ข้า Administrator 2462
10 (5) ถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น พ.ศ.๒๔๘๗ Administrator 4636
11 (7) อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๘๙ Administrator 2353
12 (1) ถือกำเนิด Administrator 2667
13 (30) รับนิมนต์กลับประเทศลาว Administrator 2605
14 (28) จำพรรษาที่ประเทศลาวครั้งที่ ๑ Administrator 2328
15 (25) บำเพ็ญธรรมที่ถ้ำพระภูวัว Administrator 3942
16 (32) จำพรรษาที่ถ้ำเป็ด พ.ศ.๒๕๐๒ Administrator 4870
17 (23) บำเพ็ญธรรมที่ภูเก้า พ.ศ. ๒๔๙๖ Administrator 3767
18 (31) จำพรรษาที่วัดเขาไทรสายัณห์ พ.ศ. ๒๕๐๑ Administrator 3247
19 (3) อุปนิสัยในทางธรรม Administrator 3082
20 (33) จำพรรษาที่ปราสาทเขาพนมรุ้ง Administrator 2552
21 (10) บำเพ็ญธรรมในวิเวกสถาน Administrator 2373
22 (26) หนองท่มท่ากะดัน พ.ศ. ๒๔๙๘ Administrator 2023
23 (29) จำพรรษาที่ประเทศลาวครั้งที่ ๒ Administrator 2402
24 (21) อานิสงส์สวดพระปาฏิโมกข์ Administrator 14893
25 (27) มุ่งสู่นครเวียงจันทน์ Administrator 3222
26 (24) จำพรรษาที่วัดอรัญญวิเวก "บ้านหนองโตนโต้น" พ.ศ. ๒๔๙๗ Administrator 2155
27 (22) ขอกลับมาสร้างบารมีต่อ Administrator 3481
28 (6) ธรรมะสำคัญกว่าวัตถุ Administrator 2389
29 (8) มูลเหตุที่ทำให้ท่านเกิดกำลังใจ Administrator 2353
30 (2) ภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ Administrator 2410
31 (4) บรรพชา พ.ศ. ๒๔๘๗ Administrator 2421
32 (20) โลกทิพย์ Administrator 2850
33 (18) หมาเห็นผีจริงไหม Administrator 3798
34 (19) ไหนตัวเรากันแน่ Administrator 2564
35 (17) ไปเยี่ยมเณรหน่อย Administrator 2281
36 (16) ไข้ป่าเป็นเหตุ Administrator 2630
37 (34) บำเพ็ญธรรมในแดนกะเหรี่ยง Administrator 2854