พระวิสุทธิญาณเถร

ชีวประวัติโดยสังเขป

สามารถเลือกคลิกอ่านตามตอนต่างๆ
โดยหมายเลขในวงเล็บคือ ลำดับตอนของชีวประวัติ

"บุญที่ไหนให้บุกเข้า     บาปที่ไหนให้วิ่งหนี."
หลวงปู่สมชาย  ฐิตวิริโย
Title Filter      Display #  
# Article Title Author Hits
1 (37) จำพรรษาที่เขาสุกิม พ.ศ. ๒๕๐๗ - ปัจจุบัน Administrator 3307
2 (14) อาคันตุกะมาเยือน Administrator 2191
3 (13) ผจญภัยกับหลวงปู่มุล Administrator 1704
4 (12) ผจญภัยกับหลวงปู่ฝั้น Administrator 5970
5 (11) จำพรรษาที่วัดอรัญญวาส พ.ศ. ๒๔๙๒ Administrator 1698
6 (15) จำพรรษาที่วัดป่าอิสรธรรม พ.ศ. ๒๔๙๔ Administrator 1685
7 (36) แสวงธรรมบนเขาสุกิม พ.ศ. ๒๕๐๗ Administrator 1927
8 (35) จำพรรษาที่วัดเนินดินแดง พ.ศ. ๒๕๐๔ Administrator 1985
9 (9) บำเพ็ญธรรมที่ถ้ำคำไฮและถ้ำเจ้าผู้ข้า Administrator 1768
10 (5) ถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น พ.ศ.๒๔๘๗ Administrator 3328
11 (7) อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๘๙ Administrator 1625
12 (1) ถือกำเนิด Administrator 1862
13 (30) รับนิมนต์กลับประเทศลาว Administrator 1924
14 (28) จำพรรษาที่ประเทศลาวครั้งที่ ๑ Administrator 1707
15 (25) บำเพ็ญธรรมที่ถ้ำพระภูวัว Administrator 3109
16 (32) จำพรรษาที่ถ้ำเป็ด พ.ศ.๒๕๐๒ Administrator 2737
17 (23) บำเพ็ญธรรมที่ภูเก้า พ.ศ. ๒๔๙๖ Administrator 2727
18 (31) จำพรรษาที่วัดเขาไทรสายัณห์ พ.ศ. ๒๕๐๑ Administrator 2092
19 (3) อุปนิสัยในทางธรรม Administrator 1929
20 (33) จำพรรษาที่ปราสาทเขาพนมรุ้ง Administrator 1616
21 (10) บำเพ็ญธรรมในวิเวกสถาน Administrator 1703
22 (26) หนองท่มท่ากะดัน พ.ศ. ๒๔๙๘ Administrator 1405
23 (29) จำพรรษาที่ประเทศลาวครั้งที่ ๒ Administrator 1759
24 (21) อานิสงส์สวดพระปาฏิโมกข์ Administrator 10910
25 (27) มุ่งสู่นครเวียงจันทน์ Administrator 2274
26 (24) จำพรรษาที่วัดอรัญญวิเวก "บ้านหนองโตนโต้น" พ.ศ. ๒๔๙๗ Administrator 1403
27 (22) ขอกลับมาสร้างบารมีต่อ Administrator 2647
28 (6) ธรรมะสำคัญกว่าวัตถุ Administrator 1693
29 (8) มูลเหตุที่ทำให้ท่านเกิดกำลังใจ Administrator 1769
30 (2) ภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ Administrator 1714
31 (4) บรรพชา พ.ศ. ๒๔๘๗ Administrator 1686
32 (20) โลกทิพย์ Administrator 2114
33 (18) หมาเห็นผีจริงไหม Administrator 2771
34 (19) ไหนตัวเรากันแน่ Administrator 1902
35 (17) ไปเยี่ยมเณรหน่อย Administrator 1619
36 (16) ไข้ป่าเป็นเหตุ Administrator 1943
37 (34) บำเพ็ญธรรมในแดนกะเหรี่ยง Administrator 2127