พระวิสุทธิญาณเถร

ชีวประวัติโดยสังเขป

สามารถเลือกคลิกอ่านตามตอนต่างๆ
โดยหมายเลขในวงเล็บคือ ลำดับตอนของชีวประวัติ

"บุญที่ไหนให้บุกเข้า     บาปที่ไหนให้วิ่งหนี."
หลวงปู่สมชาย  ฐิตวิริโย
Title Filter      Display #  
# Article Title Author Hits
1 (37) จำพรรษาที่เขาสุกิม พ.ศ. ๒๕๐๗ - ปัจจุบัน Administrator 4241
2 (14) อาคันตุกะมาเยือน Administrator 2900
3 (13) ผจญภัยกับหลวงปู่มุล Administrator 2443
4 (12) ผจญภัยกับหลวงปู่ฝั้น Administrator 7502
5 (11) จำพรรษาที่วัดอรัญญวาส พ.ศ. ๒๔๙๒ Administrator 2480
6 (15) จำพรรษาที่วัดป่าอิสรธรรม พ.ศ. ๒๔๙๔ Administrator 2678
7 (36) แสวงธรรมบนเขาสุกิม พ.ศ. ๒๕๐๗ Administrator 2909
8 (35) จำพรรษาที่วัดเนินดินแดง พ.ศ. ๒๕๐๔ Administrator 3539
9 (9) บำเพ็ญธรรมที่ถ้ำคำไฮและถ้ำเจ้าผู้ข้า Administrator 2516
10 (5) ถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น พ.ศ.๒๔๘๗ Administrator 4704
11 (7) อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๘๙ Administrator 2396
12 (1) ถือกำเนิด Administrator 2722
13 (30) รับนิมนต์กลับประเทศลาว Administrator 2654
14 (28) จำพรรษาที่ประเทศลาวครั้งที่ ๑ Administrator 2370
15 (25) บำเพ็ญธรรมที่ถ้ำพระภูวัว Administrator 4008
16 (32) จำพรรษาที่ถ้ำเป็ด พ.ศ.๒๕๐๒ Administrator 5020
17 (23) บำเพ็ญธรรมที่ภูเก้า พ.ศ. ๒๔๙๖ Administrator 3827
18 (31) จำพรรษาที่วัดเขาไทรสายัณห์ พ.ศ. ๒๕๐๑ Administrator 3399
19 (3) อุปนิสัยในทางธรรม Administrator 3145
20 (33) จำพรรษาที่ปราสาทเขาพนมรุ้ง Administrator 2600
21 (10) บำเพ็ญธรรมในวิเวกสถาน Administrator 2424
22 (26) หนองท่มท่ากะดัน พ.ศ. ๒๔๙๘ Administrator 2084
23 (29) จำพรรษาที่ประเทศลาวครั้งที่ ๒ Administrator 2452
24 (21) อานิสงส์สวดพระปาฏิโมกข์ Administrator 15467
25 (27) มุ่งสู่นครเวียงจันทน์ Administrator 3281
26 (24) จำพรรษาที่วัดอรัญญวิเวก "บ้านหนองโตนโต้น" พ.ศ. ๒๔๙๗ Administrator 2205
27 (22) ขอกลับมาสร้างบารมีต่อ Administrator 3545
28 (6) ธรรมะสำคัญกว่าวัตถุ Administrator 2443
29 (8) มูลเหตุที่ทำให้ท่านเกิดกำลังใจ Administrator 2403
30 (2) ภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ Administrator 2468
31 (4) บรรพชา พ.ศ. ๒๔๘๗ Administrator 2481
32 (20) โลกทิพย์ Administrator 2911
33 (18) หมาเห็นผีจริงไหม Administrator 3853
34 (19) ไหนตัวเรากันแน่ Administrator 2615
35 (17) ไปเยี่ยมเณรหน่อย Administrator 2323
36 (16) ไข้ป่าเป็นเหตุ Administrator 2679
37 (34) บำเพ็ญธรรมในแดนกะเหรี่ยง Administrator 2902