เรื่องเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับปาฏิหาริย์ของพระวิสุทธิญาณ (หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิริโย)

รวบรวมเรื่องเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับปาฏิหาริย์ของพระวิสุทธิญาณ (หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิริโย ผู้ก่อตั้งวัดเขาสุกิม)

โดย คุณเสมอจิตต์ ศรีไทย เจ้าของร้านทองศรีไทย จันทบุรี


โดย คุณปัญญา ศรีรัตนาฆร