เกี่ยวกับวัด สถานที่สำคัญบนวัด

สถานที่สำคัญ ของวัด

สมเด็จพระมงคลมุนีไพรีพินาศศาสดาจารย์
บริเวณทางขึ้นวัด
สมเด็จพระมงคลมุนีไพรีพินาศศาสดาจารย์ 
บริเวณทางขึ้นวัด(ปัจจุบันองค์พระเป็นสีทอง)
วัตถุโบราณเก่าแก่หลายยุคหลายสมัยในตึกธรรมวิจัย ซึ่งผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายเป็นสมบัติของพระศาสนา โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชมทุกวัน(ปัจจุบันได้ย้ายของส่วนใหญ่มาไว้ที่ชั้น 3 ตึก 60 ปี เฉลิมพระเกียรติ)
ตึก 60 ปี เฉลิมพระเกียรติชั้นที่ 4 สถานที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณ เครื่องหยก เครื่องมุก เครื่องปั้นลายครามและอื่นๆ ที่ควรแก่การศึกษาอีกมากมายเป็นสถานที่ประดิษฐานรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง ของครูบาอาจารย์สายปฏิบัติหลายองค์ด้วยกัน
แจกันขนาดใหญ่บน ชั้น 4 ตึก 60 ปีฯ ตึกธรรมวิจัย
ตึก 60 ปี เฉลิมพระเกียรติ
เป็นสถานที่ถวายภัตตาหาร(ชั้น 2) , เก็บวัตถุโบราณ(ชั้น 3), พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งของครูบาอาจารย์สายปฏิบัติ(ชั้น 4) ฯลฯ
ตึก 60 ปี เฉลิมพระเกียรติ อยู่วิทยาอนุสรณ์ ชั้นที่ 4 หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ได้จัดสร้างเป็นอาคารทรงไทย 5 หลัง แต่ละหลังก็ใช้ประโยขน์ และมีความสำคัญ คือเป็นสถานที่ประดิษฐาน รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของครูบาอาจารย์สายปฏิบัติ หลายองค์ด้วยกัน และยังเป็นสถานที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณ เครื่องมุก เครื่องปั้นลายครมของเมืองจีน และสิ่งของอื่นๆ ที่ควรแก่การศึกษาค้นคว้าอีกมากมาย


หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ท่านได้อุทิศสิ่งของทั้งหลายที่ศิษยานุศิษย์นำมาถวายนั้น ให้เป็นสมบัติของพระศาสนา และให้เป็นสมบัติของประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า ไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนไทย หรือชาวต่างชาติ ทางวัดเปิดให้เข้าชมเป็นประจำทุกวัน โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น


ทุนทรัพย์ในการจัดสร้างศาสนสถาน ศาสนวัตถุปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ ตลอดทั้งสิ่งของต่างๆ ที่มีอยู่ภายในวัดเขาสุกิมนั้น เกิดจากแรงศรัทธาของประชาชน นำมาบริจาคถวายไว้ทั้งสิ้น หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยบารมีธรรมของหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ทั้งสิ้น