เกี่ยวกับวัด สถานที่สำคัญบนวัด

ภาพถ่ายทางอากาศวัดเขาสุกิม .

ดูภาพต่อ

ขอขอบคุณภาพภาพถ่ายทางอากาศจากคุณ Kobkieat Saechew

ส่วนภาพถ่ายอื่นๆ สามารถรับชมได้ที่เมนู

ประมวลภาพ วัดเขาสุกิม