จากใจ Webmaster

เว็บไซต์วัดเขาสุกิมเป็นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา ที่รวบรวมขึ้นนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัติวัดเขาสุกิม หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย พระราชปุจฉาองค์ในหลวง บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมถวายพระราชกุศล สถานที่สำคัญบนวัดเขาสุกิม เกียรติประวัติของวัดเขาสุกิม ธรรมเทศนาของหลวงปู่, วิธีทำสมาธิ, เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี, วิธีสร้างสติ, วิธีทดสอบสติ

โดยได้รวบรวมขึ้นจากหนังสือ ที่ทางคณะศิษยานุศิษย์ของวัดได้จัดทำขึ้น 
เนื่องในโอกาสงานบุญต่างๆ โดยได้นำเสนอข้อมูลของวัดเขาสุกิมบน Host Free ด้วยก่อนแล้วเป็นเวลา 1 ปี จากนั้นจึงกราบเรียนหลวงปู่ เรื่องการจดทะเบียนเว็บไซต์แห่งนี้ โดย www.khaosukim.org จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2543

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อยพอสมควร คุณประโยชน์ใด ซึ่งทุกท่านได้รับจากเว็บไซต์แห่งนี้ ขอให้
ข้าพเจ้ามีส่วนได้ในบุญนั้น ขออุทิศให้กับพระพุทธศาสนา ขอให้พระศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ขอระลึกถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณความดี บารมีที่ข้าพเจ้าสั่งสมอบรมมา ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ขออุทิศให้มารดา บิดา ครูอาจารย์ และญาติของข้าพเจ้า ตลอดจนเทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและบุคคลที่ข้าพเจ้ารัก พร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวร ที่ข้าพเจ้าได้เคยประมาท พลาดพลั้ง ล่วงเกินด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งที่ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ขอได้โปรดอดโทษและให้อโหสิกรรมต่อกัน หากท่านยังใดตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ เมื่อมีความสุขแล้ว ขอให้มีความสุข ยิ่งๆ ขึ้นไป ยิ่งๆ ขึ้นไป 

หากว่ามีข้อบกพร่องหรือมีข้อแนะนำประการใด ขอน้อมรับไว้แก้ไขในโอกาสต่อไป โดยทุกท่านสามารถแนะนำหรือติชมได้ตลอดเวลาครับ

ขอขอบคุณ


เว็บจดทะเบียนออนไลน์มาตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2543

ปรับปรุงข้อมูลในเว็บครั้งล่าสุด 25 ธันวาคม  2556

ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ รัตนคม (เข่ง)

Contact E-mail Address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
หรือ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

(เรื่องเร่งด่วนส่งเข้า hotmail นะครับ)