เสียงธรรมหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย

เนื่องจากเคยได้รับ CD เสียงธรรมเทศนาของหลวงปู่สมชาย  ฐิตวิริโย จากพระครูบาที่วัดเขาสุกิม จำนวน 2 แผ่น(ชุด ก และ ชุด ข) เพื่อนำมาเผยแพร่ จึงขอทยอยนำมาลงนะครับ สามารถคลิกฟังเสียงธรรมของหลวงปู่ทางด้านขวามือได้เลยครับ

รายละเอียดของเสียงธรรมะ หลวงปู่สมชาย  ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม (เพิ่มข้อมูลเมื่อ 26 พ.ค. 2555 จำนวน 15 ไฟล์)

02 อธิบายวินัยของพระสงฆ์ การใช้ผ้านิสีทนะ
05 การทำบุญเพื่อให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
07 อบรมพระนักศึกษาเรื่องสมมุติบัญญัติ
08 โลกคือฝูงสัตว์
10 ให้พยายามเข้าใจหลักปฏิบัติที่แท้จริง
11 ความตายเป็นสิ่งที่แน่นอน
13 มนุษย์และสัตว์หลงในรูป
14 สังฆทาน การอาราธนาศีล
20 เทศน์เนื่องในวันตักบาตรเทโว
21 คนบอดหนวกจูงคนบอดหนวก
22 สิ่งที่บัญชาใจ ไฟคือราคะ โทสะ โมหะ
26 แนะวิธีการทำสมาธิเบื้องต้นให้มุ่งดูที่ใจ
27 วุฒิปริญญา-ทิฏฐิมานะ-การทำบุญ
28 การอธิษฐาน_ครูบาอาจารย์เหมือนช่างตีมีด
29 ให้รีบบำเพ็ญภาวนาเพราะสังขารร่างกายไม่แน่นอน


รายละเอียดของเสียงธรรมะ หลวงปู่สมชาย  ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม (เพิ่มข้อมูลเมื่อ 27 มิ.ย. 2555 จำนวน 5 ไฟล์)

09(ก)_เหตุเสื่อมของกรรมฐาน
12(ก)_ให้ตั้งใจปฏิบัติ_ไม่ต้องเรียนอะไรมาก
13(ข)_อบรมนาคเรื่องการบวชจูง
17(ข)_การตั้งคำสัตยาธิษฐาน_ให้พยายามสร้างบุญกุศล
28(ข)_ให้ตั้งหน้าบำเพ็ญตามพระพุทธเจ้า_ยึดหลักอานาปานสติ

เสียงธรรมหลวงปู่