หลวงปู่สมชาย เทศนาเรื่อง โลกทิพย์

พระธรรมเทศนา โดย พระวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)
ผู้ก่อตั้งวัดเขาสุกิม เรื่องโลกทิพย์


โดย คุณ watkhaosukim01 @ youtube